Vesilupa

Vesilain (587/2011) mukaiset lupa-asiat käsittelee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Alle 500 m3:n ruoppauksista ja niittämisestä vesialueella on tehtävä ilmoitus vähintään 30 päivää etukäteen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY).