Koulutapaturmat

Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla (matka suorinta tietä kotiin/kouluun) ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton (Perusopetuslaki 34 §).

Tapaturma on äkillinen tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa oppilaalle ruumiinvamman hänen sitä tahtomatta.

Tapaturman sattuessa pyritään antamaan ensiapu koulussa ja ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Huoltajalle ilmoitetaan tapaturmasta, ja huoltaja huolehtii oppilaan mahdollisista lääkärikäynneistä. Oppilaalle koulussa sattuneesta tapaturmasta on aina tehtävä tapaturmailmoitus. Lomake löytyy Wilmasta, jossa se täytetään ja tallennetaan. Lomaketta ei tarvitse tulostaa, mutta kirjattu tapaturma ilmoitetaan sivistystoimiston toimistosihteerille tai yhteiskoulun koulusihteerille. Tapaturmailmoituslomake täytetään aina tapaturmatilanteissa, vaikka lääkärinhoitoa ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen täyttää koulun opettaja, rehtori tai terveydenhoitaja.

Jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, huoltajan on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian koululle.

Mitä korvataan?

Oppilaalle sattuneen tapaturman hoitokulut korvataan, jos tapaturma on sattunut opetussuunnitelman/lukuvuosi- tai työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa tai koulumatkalla. Korvattavia kuluja ovat lisäksi lääkekulut, matkakulut tutkimuksiin ja hoitoihin sekä koulukyydit, jos oppilas ei pysty kulkemaan kouluun normaalilla tavalla tapaturman vuoksi. Koulukyyditystä varten tulee aina olla lääkärinlausunto, jossa on oltava selvä maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta ja ajankohdasta. Kyyditys alkaa vasta, kun lääkärinlausunto on toimitettu koululle tai sivistystoimistoon. Jos oppilas käy toissijaista koulua, hänellä ei ole oikeutta kyyditykseen lääkärintodistuksen perusteella.

Lääkekuluista ja matkakuluista (esim. taksikuljetus) hoitoon tulee toimittaa maksutositteet koululle tai sivistystoimistoon. Lääkkeistä tulee toimittaa myös resepti tai sen kopio.

Oman auton käytöstä tulee huoltajan toimittaa matkakorvaushakemus yhteys- ja tilitietoineen koululle tai sivistystoimistoon.

Lääkärinhoitoa vaativan tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit korvataan.

Tapaturman sattuessa hoidon tulee tapahtua ensisijaisesti julkisissa terveydenhuoltopalveluissa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt ohjeistuksen 29.11.2016 § 113.

Lisätietoja:

NimiNimikeOsasto
Mäkinen SariToimistosihteeri
  • Sivistys- ja hyvinvointiosasto
+358 40 488 6141
Vallimäki VirpiToimistosihteeri
  • Sivistys- ja hyvinvointiosasto
    • Varhaiskasvatus
+358 40 488 6230