Akkutehdas ja akkumateriaalitehdas Kokemäelle

Kokemäen kaupunki on aloittanut neuvottelut Æsir Technologies-yhtiön kanssa Akkutehtaan ja nikkelin hydroksointitehtaan rakentamiseksi Kokemäelle lokakuussa 2021, jolloin Kokemäen kaupunki ja Æsir Technologies Inc allekirjoittivat aiesopimuksen nikkelin hydroksointitehtaan rakentamiseksi. Tämän jälkeen yhtiön kanssa neuvottelut ovat edenneet niin, että ensisijaisena tavoitteena on saada Kokemäelle akkutehdas, jonka jälkeen selvitetään nikkelin hydroksointitehtaan rakennustarvetta.

Suunnitteilla olevassa akkutehtaassa suunnitellaan valmistettavan suhteessa muihin raaka-aineratkaisuihin ympäristöystävällistä nikkeli- sinkki- akkuteknologiaa hyödyntäviä uuden ajan kuiva-akkuja. Akkujen valmistuksessa hyödynnetään sosiaalisesti kestäviä raaka-aineratkaisuja. Nikkeli- sinkki- akkuja voidaan hyödyntää muun muassa palvelinkeskuksissa, 5G-verkkomastoissa, sairaaloissa sekä huoltovarmuuden kannalta keskeisissä kohteissa.

Pohjoismaissa sekä Euroopassa sijaitsee suuri palvelinkeskusverkosto ja Euroopalla on vahva rooli johtavana 5G-alueena. Suomi ja Ruotsi ovat yhdessä maailman johtavia raskaskone-valmistajia, käsittäen kaivos-, satama- ja metsäteollisuuden koneet ja laitteet. Tämän vuoksi tarve akuille alueella on suuri.

Kaavoitus

Suunnitteilla olevaa akkutehdasta on suunniteltu kaavoituksessa olevalle Kirkkokallion asemakaava-alueille. Paikka on otollinen akkutehtaalle juuri sijaintinsa vuoksi. Alue sijaitsee VT2:n ja rautatien välittömässä läheisyydessä. Katilaan ja Kirkkokallioon on kaavoitettu Satakunnan laajimpiin yrityskeskittymiin kuuluva teollisuusalue, joka mahdollistaa monien yhteistyökumppaneiden sijoittumisen samalle alueelle erinomaisten liikenneyhteyksien varrelle. Katilan ja Kirkkokallion alueille muodostuu kaavoituksessa 16,8 hehtaarin pinta-alalle yhteensä jopa lähes 7 hehtaarin verran uusia tehdaskiinteistömahdollisuuksia, joten Æsir Technologies Inc:n lisäksi alueella on sijoittumismahdollisuuksia useille eri toimialojen yrityksille.

Infra-tekniikka

Tehtaan suunnittelussa on huomioitu myös paikalliset lämpöhuollon ja vesihuollon ratkaisut. Kokemäen Lämpö Oy:n hiilineutraalit lämpöratkaisut ja Kokemäen Vesihuolto Oy:n erityislaatuisen puhdas vesi mahdollistavat tulevaisuudessa puhtaista energiaratkaisuistaan ja puhtaasta tuotannostaan tunnetulle Æsir Technologies-yritykselle erinomaiset mahdollisuudet toiminnalleen. Kokemäen kaupunki saattoi teollisuusalueen kaavoituksen erittäin nopeasti valmiiksi kahdeksassa kuukaudessa ja kaavoitus valmistui heinäkuussa 2022. Infra-ratkaisujen rakentaminen alueelle on jo aloitettu.

Ympäristö

Æsir Technologies kokee toiminnassaan erityisen tärkeäksi tuotantonsa vastuullisuuden ja kestävyyden. Tästä syystä suunnitellut akkutehdas noudattaa ESG:n toimintalinjauksia, mikä tarkoittaa sitä, että sen rakentamisessa on huolehdittu tarkoin sosiaalisesti kestävät materiaalihankinnat sekä negatiivisten ympäristövaikutuksien minimoiminen. Æsir Technologies panostaa toiminnassaan muun muassa materiaalien kierrätettävyyteen. Tehtaaseen rakennettavat prosessit on suunniteltu suljetuiksi, mikä takaa sen, että tehtaasta ei synny jätevesiä tai ympäristölle haitallisia jätteitä.

Työllisyysvaikutukset

Suunnitteilla oleva akkutehdas työllistäisi valmistuessaan arviolta jopa 450 henkilöä ja nikkelin hydroksointilaitos 25 henkeä.. Suorien työllistämisvaikutuksien lisäksi projektin välilliset elinvoimavaikutukset tulevat olemaan huomattavasti laajempia koko Satakunnan laajuisesti. Satakunnan alueella toimii Suomen suurin akkuklusteri, mikä mahdollistaa alueen yrityksien välisen yhteistyön lisäksi alan laajan alihankintaverkoston.

Paikallinen yhteistyö

Akkutehtaan suunnittelun yhteydessä Kokemäen kaupunki on yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa aloittanut suunnittelun yrityksille suunnatusta alustasta, jonka kautta alueen yritykset voivat tarjota suoraan ns. kilpailutushintaisia palveluitaan muille alueen yrityksille. Tämä mahdollistaa aiempaa laajemmin yrityksien tietämyksen muista alueella sijaitsevista yrityksistä ja heidän palveluistaan. Tämän kaltainen verkostoituminen hyödyttää laajalti alueen toimijoita

 

Linkki akkutehdashankkeesta tehtyyn artikkeliin

Linkki Æsir Technologiesin sivuille