Tekninen- ja ympäristölautakunta

Tekninen- ja ympäristölautakunta vastaa maankäytön suunnittelun ohjaamisesta ja valvomisesta, kaavoituksen ja kuntarakenteen kehittämisestä, kaupungin ruoka- ja siivouspalveluyksikön toiminnasta, asemakaavateiden ja yleisten alueiden puhtaanapidosta, kartoitus- ja mittaustehtävistä sekä kunnallisteknisten palveluiden tuottamisesta ja ylläpidosta. Lautakunta toimii maa-aineslain tarkoittamana kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena sekä maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemänä kunnan rakennusvalvonta­viranomaisena. Lisäksi tekninen- ja ympäristölautakunta  toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja huolehtii kaupungin ympäristönsuojelusta ja sen kehittämisestä.

Tekninen- ja ympäristölautakunnassa on 11 jäsentä.

Tekninen- ja ympäristölautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja ja sihteerinä teknisen osaston toimistosihteeri.

Tekninen- ja ympäristölautakunta 2021–2025

Puheenjohtaja
Pasi Rännäli

Varapuheenjohtaja
Jesse Salmi

Jäsenet
Sirpa Björkbacka
Lassi Haapanen
Hanna Hokkanen
Tommi Härkönen
Marika Kilpivuori
Tuula Niemi
Maija Santala
Pertti Teini
Paavo Toikka