Asemakaavat

Kokemäellä kaavoja tehdään joko kaavakonsulttien toimesta tai omana työnä. Kaikki näihin hankkeisiin liittyvät aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla sekä niiden nähtävilläoloaikana myös kaupungintalolla.

Lainvoiman saanut kaavatieto siirretään karttapalveluun.

Ajantasaiset tiedot on hyvä tarkistaa kaavoitus- ja mittaustoimesta.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Mikko Eskola, puh. 040 488 6210.

Vireillä olevat asemakaavat

Liikekeskuksen II asemakaavan muutos

Kaavahankkeen tarkoituksena on kasvattaa alueen rakennusoikeutta ja järjestää alueen toimintoja uudelleen.
Kokemäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.9.2020 § 208 maankäyttö- ja rekennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti päättänyt asettaa kaavahankkeen ehdotuksen julkisesti nähtäville 24.9.-23.10.2020.
Aineistoon voi tutustua kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla.
Kuulutus

Moision ranta-asemakaava, ehdotus 12.5.2020

Kokemäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.5.2020 § 125  asettanut ranta-asemakaavan ehdotuksena nähtäville 28.5. – 26.6.2020 väliseksi ajaksi.
Kuulutus

Pitkäjärven majan asemakaavan muutos

Kokemäen kaupunki on hakenut asemakaavan muutosta Pitkäjärvelle. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus suunnitella alueen maankäyttöä ja muodostaa alueelle kaksi omarantaista rakennuspaikkaa.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.10.2017–2.11.2017.

Vähtärinniemen ranta-asemakaava

Vähtärinniemen ranta-asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 2.10.–2.11.2015.

Hyväksytyt ja lainvoiman saaneet asemakaavat

Haanmäen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus suunnitella alueen uusi maankäyttö.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.3.2020 § 4 hyväksynyt asemakaavan muutoksen.

Koskenkylän ranta-asemakaava

Tekninen lautakunta on käynnistänyt kokouksessaan 19.12.2017 § 86 ranta-asemakaavahankkeen Koskenkylän kiinteistöllä. Kaavahankkeen tarkoituksena on suunnitella alueen uusi maankäyttö ja pyrkiä muodostamaan kaksi uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa Kuurolaan.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.9.2019 § 45 hyväksynyt ranta-asemakaavan. Kuulutus

Katilan asemakaava

Kaavoituksella on tavoitteena suunnitella alueen uusi maankäyttö. Tavoitteena on osoittaa suunnittelualue pääosin laadinnassa olevan osayleiskaavan mukaiseen käyttöön eli työpaikka-alueeksi. Suunnittelussa otetaan lisäksi huomioon pintavesien johtaminen.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 § 65 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Kuulutus.

Haapion asemakaava

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa lähipalveluiden rakentaminen ja alueen maankäytön suunnittelu Krootilan kaupunginosassa.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.9.2018 § 46 asemakaavan muutoksen, ja kaava on lainvoimainen.
Kuulutus.

Länsirannan ranta-asemakaava

Tekninen lautakunta on käynnistänyt kokouksessaan 13.2.2018 § 13 kaavahankkeen.
Ranta-asemakaavan suunnittelutyön tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle vakituisen asunnon rakennuspaikka (AO). Kaavalla mahdollistetaan lisäksi matkailua palvelevien rakennusten rakentaminen AO-korttelialueelle.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.11.2018 § 79 hyväksynyt ranta-asemakaavan ehdotuksen.
Kuulutus.