Asemakaavat

Asemakaavat

Kokemäellä kaavoja tehdään joko kaavakonsulttien toimesta tai omana työnä. Kaikki näihin hankkeisiin liittyvät aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla sekä niiden nähtävilläoloaikana myös kaupungintalolla.

Lainvoiman saanut kaavatieto siirretään karttapalveluun, josta asemakaavat löytyvät seuraavasti:

Valitse Aineisto osion Kartat alapuolelta Asemakaavayhdistelmä, jolloin kartalle tulee kaavakarttapohja näkyville. Opaskarttapohjan voi laittaa pois päältä, mikäli kuva on epäselvä.
Kaavarajat ja -määräykset kohdasta karttapohjaa klikkaamalla pääset jatkamaan merkintöihin.

Ajantasaiset tiedot on hyvä tarkistaa kaavoitus- ja mittaustoimesta.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri, puh. 040 488 6210.

 

Vireillä olevat asemakaavat

 

Villiönsuvannon asemakaava

Kaavoituksella suunnitellaan alueen uusi maankäyttö ja pyritään muodostamaan uusi pientalovaltainen asuntoalue.
Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.5.2019 § 30 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Hyväksymiskuulutus

Haanmäen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus suunnitella alueen uusi maankäyttö. Ehdotusvaiheen kuulutus.
Alla oleva kaava-aineisto on ollut nähtävillä 26.3. – 26.4.2019 myös kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina.

Moision ranta-asemakaava, vireilletulo (31.1.2019)

Koskenkylän ranta-asemakaava

Tekninen lautakunta on käynnistänyt kokouksessaan 19.12.2017 § 86 ranta-asemakaavahankkeen Koskenkylän kiinteistöllä. Kaavahankkeen tarkoituksena on suunnitella alueen uusi maankäyttö ja pyrkiä muodostamaan kaksi uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa Kuurolaan.

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.12.2018 § 86 päättänyt asettaa ranta-asemakaavan ehdotuksen nähtäville. Ehdotus on ollut  nähtävillä 3.1. – 4.2.2019. Kuulutus

Pitkäjärven majan asemakaavan muutos

Kokemäen kaupunki on hakenut asemakaavan muutosta Pitkäjärvelle. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus suunnitella alueen maankäyttöä ja muodostaa alueelle kaksi omarantaista rakennuspaikkaa.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.10.2017–2.11.2017.

Vähtärinniemen ranta-asemakaava

Vähtärinniemen ranta-asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 2.10.–2.11.2015.

Hyväksytyt ja lainvoiman saaneet asemakaavat

Katilan asemakaava

Kaavoituksella on tavoitteena suunnitella alueen uusi maankäyttö. Tavoitteena on osoittaa suunnittelualue pääosin laadinnassa olevan osayleiskaavan mukaiseen käyttöön eli työpaikka-alueeksi. Suunnittelussa otetaan lisäksi huomioon pintavesien johtaminen.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 § 65 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Kuulutus.

Haapion asemakaava

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa lähipalveluiden rakentaminen ja alueen maankäytön suunnittelu Krootilan kaupunginosassa.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.9.2018 § 46 asemakaavan muutoksen, ja kaava on lainvoimainen.
Kuulutus.

Länsirannan ranta-asemakaava

Tekninen lautakunta on käynnistänyt kokouksessaan 13.2.2018 § 13 kaavahankkeen.
Ranta-asemakaavan suunnittelutyön tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle vakituisen asunnon rakennuspaikka (AO). Kaavalla mahdollistetaan lisäksi matkailua palvelevien rakennusten rakentaminen AO-korttelialueelle.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.11.2018 § 79 hyväksynyt ranta-asemakaavan ehdotuksen.
Kuulutus.