08.08.2022 klo 15:04
Kokemäen akkutehdashankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen antaman päätöksen mukaan Kokemäen akkutehdashanke ei edellytä ympäristövaikutusten arviointia YVA-lain mukaisessa arviointimenettelyssä. Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 5.8.