08.08.2022 klo 14:44
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain 13 §:n mukainen päätös
Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 5.8.2022 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa.
04.08.2022 klo 15:46
Kuulutus lainvoimaisuudesta
Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2022 § 44 hyväksynyt Kirkkokallion asemakaavan Kuulutus Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin sivustolla: Asemakaavat 27.7.
18.07.2022 klo 07:10
JULKIPANOILMOITUS: RAKENNUSTARKASTAJAN LUPAPÄÄTÖKSET 15.07.2022
Rakennustarkastajan lupapäätökset, jotka annetaan julkipanon jälkeen 19.07.
15.07.2022 klo 14:04
Kuulutus rakennusjärjestyksen voimaantulosta
Kokemäen kaupunginvaltuusto on 16.05.2022 § 34 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Kokemäen kaupungin rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestys on saanut lainvoiman ja tulee voimaan 01.08.2022.
15.07.2022 klo 08:47
Julkipanoilmoitus: Rakennustarkastajan lupapäätökset 14.07.2022.
Rakennustarkastajan lupapäätökset, jotka annetaan julkipanon jälkeen 18.07.2022.
01.07.2022 klo 11:09
Kuulutus Katilan asemakaavan lainvoimaisuudesta
Kokemäen kaupunginvaltuuston kokouksessaan 16.5.
29.06.2022 klo 12:41
Kuulutus Kokemäen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunnan 28.6.2022 tekemästä maa-aineslain mukaisesta päätöksestä
Kokemäen tekninen- ja ympäristölautakunta antoi 28.6.
29.06.2022 klo 08:35
Julkipanoilmoitus: Rakennustarkastajan lupapäätökset 28.06.2022.
Rakennustarkastajan lupapäätökset, jotka annetaan julkipanon jälkeen 30.06.2022.
16.06.2022 klo 12:44
Kuulutus Kirkkokallion asemakaavan hyväksymisestä
Kokemän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2022 § 44 hyväksynyt Kirkkokallion asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kuulutus Kaava-aineisto on kaupungin sivulla: Asemakaavat Kokemäen kaupunginvaltuusto 16.6.
14.06.2022 klo 11:04
Kuulutus: Kokemäen kaupungin ympäristöasiantuntijan päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta
Aapo Kivenmaa on ilmoittanut Kokemäen kaupungille melua aiheuttavasta tilapäistä toiminnasta. Melu aiheutuu Vastavirtarock-konsertista, joka järjestetään 18.6.2022 kello 18 – 19.6.