Kuulutukset

Kuulutus kaavojen nähtävilläolosta

Koskenkylän ranta-asemakaavan ehdotus ja Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 3 luonnos ovat nähtävillä 3.1. – 4.2.2019 kaupungin teknisessä toimistossa ja kaupungin internetsivuilla. Kuulutus. Linkit sivuille vireillä olevat asemakaavat ja vireillä olevat yleiskaavat.

Kuulutus

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 20.12.2018

Kuulutus

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 13.11.2018 § 77 Villiönsuvannon asemakaavan ehdotusvaiheen julkisesti nähtäville 22.11.2018 – 21.12.2018 ja 2.1.-4.1.2019 Teknisessä toimistossa viraston aukioloaikoina ja kaupungin internetsivuilla.

Asemakaavan muutos

Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessa 12.11.2018 § 65 hyväksynyt seuraavan
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen: