Ympäristölautakunnan kokouksen 23.3.2021 päätökset

Kokemäen ympäristölautakunta antoi 23.3.2021 päätökset seuraavista asioista: Maatalousyhtymä Malmi, Anni, Heikki ja Johanna lupahakemus maa-aineksen ottamista varten, Multasenkorpi Soraliike Pelkonen Oy:n lupahakemus maa-aineksen ottamista varten, Metsä-Malmi Soraliike Pelkonen Oy:n lupahakemus maa-aineksen ottamista varten, Piikki Poikkeamisen myöntäminen Markku Laineelle vapaa-ajan asunnon rakentamiseksi osoitteeseen Passintie 21, kiinteistölle 271-413-6-30 RANTAHOLMA, Sääksjärven rantavyöhykkeelle. Kokouksen pöytäkirja ja päätökset on nähtävillä osoitteessa: http://kokemaki.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20213620

KUULUTUS: vesilain (587/2011) 3 luvun 15 §:n mukaisesta kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamispäätöksestä

Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ovat antaneet 19.3.2021 seuraavan päätöksen: Länsi-Suomen Voima Oy, Harjavallan voimalaitos, Kolsin Voima Oy, Kolsin voimalaitos, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarinen (nykyisin UPM Energy Oy), Äetsän voimalaitos, Maa- ja metsätalousministeriö (nykyisin UPM Energy Oy) Hartolankosken voimalaitos (Tyrvää) sekä PVO-vesivoima Oy (nykyisin PVO-Vesivoima Oy), Melon voimalaitos kalatalousmaksuvelvoitteiden käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodesta 2021 alkaen toistaiseksi; Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Pori, Ulvila (Satakunta),…

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta

Ylistarontie, tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Kuulutus on julkaistu 17.3.2021, Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on…

Kokemäen kaupunginvaltuuston kokous

Kokemäen kaupunginvaltuuston kokous pidetään etäyhteydellä maanantaina 22.3.2021 klo 16.00. Kokousta voi seurata kaupungintalolla kaupunginhallituksen huoneessa tai tämän linkin kautta. Kokouksen asialista on nähtävillä kaupungin kotisivulla viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä to 25.3.2021 kaupungin kotisivulla. Kokemäki 16.3.2021 Marjatta Sutinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut vesilain mukaisen päätöksen Pitkäjärvi Golf Oy:n golfkentän pohjavesitarkkailuohjelman hyväksymisestä. Asian diaarinumero on VARELY/2223/2019. Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 5.3.2021 – 11.4.2021  ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset Kuulutus: Vesilain mukainen päätös Pitkäjärvi Golf oy:n golfkentän pohjavesitarkkailun hyväksymisestä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös, Tarkkailuohjelman hyväksyminen, golfkentän rakentaminen…