Kuulutus

Vitikkalanluoto, uusi rakennuspaikka – Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5 Luonnosvaiheen KUULUTUS Aineisto on nähtävillä teknisessä toimistossa sekä yleiskaavat sivulla Kokemäen kaupunginhallitus

Hallintojohtajan virka

Kaupunginhallitus on päättänyt julistaa hallintojohtajan viran uudelleen haettavaksi. Hakuaika päättyy 3.2.2020 klo 12.00. Virkaan aiemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon. Hallintojohtaja vastaa kaupungin hallinto-, henkilöstö- ja hankintajohtamisesta. Hän toimii myös kaupunginjohtajan sijaisena, hallinto-osaston osastopäällikkönä, johtoryhmän jäsenenä ja vastaa keskushallinnon päätöksenteon valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Hallintojohtaja toimii virkansa puolesta kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja keskusvaalilautakunnan sihteerinä. Hallintojohtaja vastaa noin 400 hengen työyhteisön henkilöstöjohtamisesta, työllisyyden hoidon…

Kaupunginviraston joulun ajan päivystysnumerot

Kokemäen kaupunginvirasto ja puhelinvaihde ovat suljettuna 23.12.2019 –  6.1.2020. Myös Kelan Kokemäen toimipiste on tällöin suljettu. Seuraavissa toimipisteissä on päivystys myös em. aikana ja yhteyttä voi ottaa numeroihin Perusturvatoimisto, 040 488 6232 Peipohjan päiväkoti, 040 488 6261 Kokemäen Vesihuolto Oy – vikailmoitukset, 040 488 6211 Rauhaisaa joulun aikaa toivottaa Kokemäen kaupunki

Haapionkadun ja Teljänportin kevyen liikenteen väylien katusuunnitelmat

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 10.12.2019 § 101 hyväksynyt Haapionkadun ja Teljänportin kevyen liikenteen väylien katusuunnitelmat. Suunnitelmat ovat Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 7. – 20.1.2020 välisen ajan Kokemäen kaupunginvirastossa osoitteessa Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki. Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmista. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse kokemaki(at)kokemaki.fi viimeistään 20.1.2020. Lisätietoja katu-…

Herttuantien (välillä 1-28) ja Eerikinpolun katusuunnitelmat

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 10.12.2019 § 100 hyväksynyt Herttuantien (välillä 1-28) ja Eerikinpolun katusuunnitelmat. Suunnitelmat ovat Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 7. – 20.1.2020 välisen ajan Kokemäen kaupunginvirastossa osoitteessa Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki. Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmista. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse kokemaki(at)kokemaki.fi viimeistään 20.1.2020. Lisätietoja katu- ja…