Pysäköintialueen ja skeittiparkin suunnitelma nähtävillä

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 ja 46 §:ien säätämässä tarkoituksessa asetetaan  Koulupolun ja sen viereisen autopaikkojen korttelin nro 128 suunnitelma julkisesti nähtäville 2. – 16.7.2020 väliseksi ajaksi. Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmista. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen Kokemäen kaupunki, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki tai sähköpostitse kokemaki(at)kokemaki.fi viimeistään 16.7.2020. Kokemäki 23.6.2020 Tekninen lautakunta Suunnitelma

Kuulutus: Ympäristöasiantuntijan päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Sukelluspalvelu Stella Maria Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Kolsintie 230. Toiminnan kestoksi on ilmoitettu 15.6.2020 – 30.11.2020. Melupäästö aiheutuu voimalaitoksen padon vesipiikkaustöistä. Toiminta tapahtuu maanantaista perjantaihin kello 8-20. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis­ta. Päätöksen kuulutus Valitusosoitus

Kuulutus

Kokemäen kaupunginvaltuusto on 1.6.2020 § 25-26 hyväksynyt Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksia Sahanluotoon ja Säpilään Kuulutus Kaava-aineistot löytyvät sivulta Yeiskaavat

KUULUTUS: Hakemus maa-ainesten ottamiseen

Kuljetus Jokiset Oy on 1.6.2020 saapuneella hakemuksella pannut vireille maa-aineksen ottamislupa-asian. Hakemuksen mukainen maa-aineksen otto tapahtuu Kokemäen kaupungin Kakkulaisten kylän tilalla Sorakumpu 20:1. Kuulutus Ottamisalueen sijainti