10.04.2024 klo 07:10
Kuulutus jätetaksasta
Porin seudun jätetaksa astuu voimaan 1.6.2024. Kuulutus_jätetaksa 10042024 Jätetaksa 1.6.
03.04.2024 klo 12:34
Kokemäen kaupungin ympäristöasiantuntijan päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta.
Päätös Destia Oy:n meluilmoituksesta.
02.04.2024 klo 08:59
Julkipanoilmoitus: Rakennustarkastajan lupapäätökset 28.03.2024.
Rakennustarkastajan lupapäätökset, jotka annetaan julkipanon jälkeen 03.04.2024.
28.03.2024 klo 17:29
Ilmoitus kuulutuksesta
Asia: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 27.3.2024 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on VARELY/1040/2024.
18.03.2024 klo 12:23
Kuulutus laivoimaisuudesta
Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 5.2.2024 § 3 hyväksynyt Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksen 7 Huittisten raja - Kolsin voimalaitos Kuulutus Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin nettisivulla: Yleiskaavat 18.3.
15.03.2024 klo 07:35
Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu
!
11.03.2024 klo 11:17
KUULUTUS, Soraliike Pelkonen Oy:n lupahakemus maa-aineksen ottamista varten
Soraliike Pelkonen Oy on Kokemäen ympäristönsuojeluun toimittamallaan hakemuksella pan­nut vireille maa-aineslupa-asi­an maa-aineksen ottamista varten ja ympäristölu­pa-asian maa-aineksen murskaamista varten.
29.02.2024 klo 09:47
Kuulutus Kokemäen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunnan 27.02.2024 tekemästä kielteisestä poikkeamislupapäätöksestä putkiristikkomaston sekä laitetilan rakentamiseksi kiinteistölle 271-455-2-39.
Tekninen- ja ympäristölautakunta on evännyt poikkeamisluvan putkiristikkomaston ja laitetilan rakentamiseksi kiinteistölle 271-455-2-39. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 1.3.
27.02.2024 klo 16:00
Kokemäen kaupunginvaltuuston kokous
Kokemäen kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 4.3.2024 klo 16.00 Vanhan yhteiskoulun juhlasalissa. Kokouksen asialista on nähtävillä kaupungin kotisivulla viimeistään neljä päivää ennen kokousta.
19.02.2024 klo 08:24
Kuulutus Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 7 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos hyväksymisestä
Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 5.2.