KUULUTUS: Hakemus maa-ainesten ottamiseen

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy on 15.9.2020 saapuneella hakemuksella pannut vireille maa-aineksen ottamislupa-asian Kokemäen kaupungin Ylistaron kylässä sijaitsevalla, omistamallaan kiinteistöllä Riste, 271-461-5-68. Kuulutus   Ottamisalueen sijainti

Kokemäen kaupunginvaltuuston kokous

Kokemäen kaupunginvaltuuston kokous pidetään Koulukeskuksen auditoriossa maanantaina 14.9.2020 klo 16.00. Kokouksen asialista on nähtävillä kaupungin kotisivulla viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä to 17.9.2020 kaupungin kotisivulla. Kokemäki 8.9.2020 Marjatta Sutinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kuulutus kaavan nähtävillä olosta

Vitikkalanluoto, uusi rakennuspaikka – Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5 ehdotusvaiheen nähtävillä olo: Aika 27.8.-25.9.2020. Ehdotusvaiheen kuulutus. Aineisto on myös nähtävillä sivulla: Yleiskaavat