04.07.2024 klo 07:00
Tonttijaon muutoksen hyväksyminen
KUULUTUS Kokemäen kaupungin vs. maankäyttöinsinööri on 27.6.2024 § 9 hyväksynyt seuraavan tonttijaon muutoksen: PAPPILAN KAUPUNGINOSA 301, OSAKORTTELI 14 TONTIT 20-21. Kokemäellä 27.6.
01.07.2024 klo 09:00
Julkipanoilmoitus: Rakennustarkastajan lupapäätökset 28.06.2024.
Rakennustarkastajan lupapäätökset, jotka annetaan julkipanon jälkeen 02.07.2024.
28.06.2024 klo 15:02
Kutsuntakuulutus
!
20.06.2024 klo 07:00
Rautatieasemakaava
Kaavahanke on käynnistetty 15.2.2021 (MRL 63 §). Kaupunginhallituksen kokouksessa 13.2.2023 § 42 hankealuetta on rajattu ja kaavan laadintaa on päätetty jatkaa.
11.06.2024 klo 08:44
Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa dnro: ESAVI/33195/2023
!
23.05.2024 klo 08:28
Rakennuskiellon määrääminen Takajärven tuulivoimahankkeen osayleiskaavan laatimisen ajaksi
Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan kunta voi yleiskaavan vireillepanon tapahduttua määrätä alueelle rakennuskiellon.
06.05.2024 klo 14:00
Kokemäen kaupunginvaltuuston kokous
Kokemäen kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 13.5.2024 klo 16.00 Vanhan yhteiskoulun juhlasalissa. Kokouksen asialista on nähtävillä kaupungin kotisivulla viimeistään neljä päivää ennen kokousta.
19.02.2024 klo 08:24
Kuulutus Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 7 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos hyväksymisestä
Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 5.2.
29.12.2023 klo 08:00
Kuulutus jätetaksasta
Porin seudun jätetaksa astuu voimaan 1.1.2024. Kuulutus_jätetaksa Jätetaksa 1.1.
11.10.2023 klo 08:21
Rantaosayleiskaavan muutos 7 ehdotusvaiheen nähtävilläolo
Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 7 Huittisten raja-Kolsin voimalaitos ehdotusvaiheen kuulutus. Kaava-aineisto on nähtävillä ympäristötoimistossa ja sivustolla yleiskaavat. Kaupunginhallitus 6.10.