Kuulutukset

Villiönsuvannon katusuunnitelmat nähtävillä

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § säätämässä tarkoituksessa asetetaan Villiönsuvannon asemakaava-alueen katusuunnitelmat julkisesti nähtäville 13. – 27.6.2019 väliseksi ajaksi Kokemäen kaupunginvirastossa osoitteessa Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki. Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmista. Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse kokemaki(at)kokemaki.fi viimeistään 27.6.2019. Asemapiirustus Pituusleikkaus, Niittylänkuja Pituusleikkaus, Suvanto Pituusleikkaus, Villiönkatu Kokemäki 13.6.2019 Tekninen lautakunta

Villiönsuvannon asemakaavan hyväksyminen

Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.5.2019 § 30 hyväksynyt Villiönsuvannon asemakaavan Hyväksymiskuulutus Kaava-aineisto löytyy sivulta: https://kokemaki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/ajantasakaavat/