test

KUULUTUS: Hakemus maa-ainesten ottamiseen

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy on 15.9.2020 saapuneella hakemuksella pannut vireille maa-aineksen ottamislupa-asian Kokemäen kaupungin Ylistaron kylässä sijaitsevalla, omistamallaan kiinteistöllä Riste, 271-461-5-68. Kuulutus   Ottamisalueen sijainti

Kaupunginvaltuuston kokouksen 14.9.2020 päätökset

Kokemäen kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 5. kokoukseensa maanantaina 14.9.2020 Koulukeskuksen auditoriossa. Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä Esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla. Kaupunginvaltuuston kokouksen 14.9.2020 pöytäkirja

Kokemäen kaupunginjohtaja on irtisanoutunut

Kokemäen kaupunginjohtaja Nina Kivi on irtisanoutunut virastaan 13.9. Kokemäen kaupungin luottamushenkilöjohto ja kaupunginjohtaja ovat keskustelleet asiasta, ja irtisanoutuminen on tapahtunut yhteisymmärryksessä. Kaupunginjohtajan työntekovelvoite päättyy välittömästi. Kokemäen kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät eroilmoitusta 14.9. Eron taustalla on Kokemäen kaupunginvaltuuston kokema luottamuspula suhteessa kaupunginjohtajaan. Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tavoitteet kaupungin johtamisessa ovat eronneet toisistaan muun muassa viestinnällisissä asioissa ja kaupungin esille tuomisessa. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja…

Kokemäen kaupunginvaltuuston kokous

Kokemäen kaupunginvaltuuston kokous pidetään Koulukeskuksen auditoriossa maanantaina 14.9.2020 klo 16.00. Kokouksen asialista on nähtävillä kaupungin kotisivulla viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä to 17.9.2020 kaupungin kotisivulla. Kokemäki 8.9.2020 Marjatta Sutinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Hyvä Elämä Ryhmän kokoontumiset

Ryhmän tavoitteena on tarjota mahdollisuus jakaa ajatuksia, kokemuksia ja näkökulmia itselle ajankohtaisista ja merkityksellisistä asioista, saada tukea ja löytää keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin 31.8.-14.12.2020 klo 11.00-15.00. Ryhmä on avoin ryhmä ja se voi toimia osana kuntouttavaa työtoimintaa. Ryhmän aluksi kuntouttavassa työtoiminnassa oleville on tarjolla ruokailu työpajan tiloissa (Kilkunkatu 11), jonka jälkeen alkaa luento/toiminta Vanhan yhteiskoulun juhlasalissa…

Kuulutus kaavan nähtävillä olosta

Vitikkalanluoto, uusi rakennuspaikka – Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5 ehdotusvaiheen nähtävillä olo: Aika 27.8.-25.9.2020. Ehdotusvaiheen kuulutus. Aineisto on myös nähtävillä sivulla: Yleiskaavat

test2