Keräämö ottaa käyttöön yhtenäiset piktogrammit uusissa jäteastiatarroissa, jätekatostauluissa sekä jätteiden lajitteluohjeessa. Ensimmäisenä uusiin jäteastiatarroihin voi törmätä loppuvuodesta 2023 taloyhtiöiden jätetiloissa, joissa piktogrammit näkyvät pakkaus- ja biojäteastioissa. Keräämö järjestää pakkausjätteiden kuljetukset tammikuusta 2024 alkaen ja biojätteen kuljetukset keskustaajama-alueeseen kuuluville asuinkiinteistöille 2024 kesästä alkaen.

Pakkausjätteiden kuljetusurakointien kilpailutukset ovat loppusuoralla. Pakkausjätteiden tyhjennysten hinnat ja urakoitsijat ovat selvillä joulukuun puolessa välissä. Tyhjennyshintojen selvittyä, olemme yhteydessä myös omakotitaloissa asuviin, joilla on vapaaehtoinen pakkausjätteiden keräysastia (esim. muovipakkauksille) pihassaan.

”Tarroitukset alkavat viikolla 45 Porin keskustasta ja etenevät porrastetusti alueittain. Talvioloissa astioita ei voi tarroittaa, joten osa vanhoista astioista tarroitetaan vasta keväällä, kun ilmat lämpenevät”, sanoo Keräämön logistiikkapäällikkö Jouni Kaiku.

Pohjoismaisen piktogrammihankkeen pyrkimyksenä on yhtenäistää Suomessa käytettäviä jätelajikuvia. Kuntien jätelaitosten kattojärjestön Suomen Kiertovoima ry KIVO:n johdolla valmistellut uudet kuvakkeet perustuvat alun perin Tanskassa 2017 kehitettyyn pohjoismaiseen piktogrammijärjestelmään. Tulevaisuuden visiona on, että pohjoismaisen mallin mukaiset kuvakkeet löytyisivät myös tuotepakkauksista. Pohjoismaisena sekä kansallisena yhteistyönä valmistellut piktogrammit yhtenäistävät ja helpottavat asukkaiden tekemää jätteiden lajittelua. Samalla ne luovat jätetiloihin yhtenäisen, harmonisen ilmeen. Jätelajien tunnusvärit poikkeavat hieman totutusta, kun esim. muovipakkaukset on totuttu näkemään keltaisena ja nyt ne ovat väriltään purppuranpunaisia.

Lisätietoja: Jouni Kaiku, logistiikkapäällikkö Keräämö Oy p. 050 341 4430, jouni.kaiku@keraamo.fi

Keräämö on Porin, Ulvilan, Kokemäen, Harjavallan, Nakkilan, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten yhdessä omistama kunnallinen jätehuoltoyhtiö. Yhtiö järjestää kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelut näissä kunnissa 120 000 asukkaalle. www.keraamo.fi.