Kaupunginhallituksen kokouksen 21.10.2019 päätökset

Kokemäen kaupunginhallitus kokoontui vuoden 18. kokoukseensa maanantaina 21.10.2019. Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä  Esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla. Kaupunginhallituksen kokouksen 21.10.2019 pöytäkirja

Seutulippu korvataan uusilla kausilipuilla syksyn aikana

Seutulippu korvataan uusilla kausilipuilla syksyn aikana Kokemäkeläiset eivät voi ostaa uutta seutulippua 1.1.2020 alkaen. Joulukuussa 2019 ostetuilla seutulipuilla voi matkustaa lipun käyttöajan loppuun saakka. Kelan tukemaan opiskelijaseutulippuun ei tule muutoksia. Mikä on seutulippu? Seutulippu tarkoittaa 30 päivää voimassa olevaa avoimen joukkoliikenteen lipputuotetta, jolla voi matkustaa rajoituksetta Satakunnan alueella lipun hyväksyvien liikennöintiyritysten linja-autoissa. Seutulippu on kuntakohtainen, eli matkustajan asuinkunta päättää matkustusalueen…

Sääksjärvi-ilta to 24.10.2019 klo 17.30–20.00 Korkeaojan kyläkoululla (Kullaantie 690, Kokemäki)

Satakunnan vesistöneuvonta -hanke ja Satavesi-ohjelma järjestävät kaikille vesien käyttäjille ja vesistä kiinnostuneille Sääksjärvi-illan. Illan aikana kuullaan mm. Sääksjärven tilasta ja kuormituksesta ja keskustellaan siitä, minkälaisiin toimiin Sääksjärvellä voitaisiin ryhtyä veden laadun parantamiseksi. Tervetuloa! Ohjelma 17.15 alkaen kahvit tarjolla 17.30 Tervetulosanat, Kari Ylikoski, Satavesi-ohjelman Kokemäenjoki-ryhmän puheenjohtaja 17.40 Järven nykytila, Heli Perttula, Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.00 Vesiensuojelun näkökulma Sääksjärven valuma-alueen metsätaloudessa, Matti Ylänne,…

Verkkosivujen saavutettavuus on parantunut

Saavutettavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että verkkosivuston sisällöt on helppo lukea ja hahmottaa ja niiden kokoa ja asettelua pystyy halutessaan muuttamaan. Kaikkien sisältöjen (kuten kuvien ja linkkien) pitää olla käytettävissä myös erilaisilla apuvälineillä, kuten näkövammaisten käyttämillä ruudunlukusovelluksilla. Suomalaiseen lainsäädäntöön on tuotu EU:n saavutettavuusdirektiivin sisältö. Laki velvoittaa kaikkia julkisia toimijoita korjaamaan puutteet verkkosivustojensa ja -palveluidensa saavutettavuudessa tiettyjen siirtymäaikojen kuluessa. Kokemäen kaupungin verkkosivuston…