Kokemäen kaupunginvaltuusto on 16.05.2022 § 34 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Kokemäen kaupungin rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestys on saanut lainvoiman ja tulee voimaan 01.08.2022.