Kokemäen kaupunki pyytää tarjouksia käänteisen kilpailutuksen mallilla tapahtuman tuottamiseksi Kokemäellä 25. toukokuuta 2024.

Tarjouspyyntö koskee 25.5.2024 järjestettävän Kokemäki-päivän tuottamista. Ensimmäinen Kokemäki-päivä järjestettiin kesäkuussa 2023. Tapahtuma sai positiivisen vastaanoton arvosanoilla 3,2/5. Saatujen palautteiden pohjalta on luotu sisällölliset suuntaviivat vuoden 2024 tapahtumalle, jotta tapahtumatuottajan on mahdollisimman helppo tarttua toimeen.

Tarjoukset pyydetään osoittamaan Kokemäen kaupungille perjantaihin 3.11.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen katja.torronen@kokemaki.fi (kopio: suvi.hautaluoma@kokemaki.fi) sisältäen seuraavat osiot:

  1. Lyhyt ammatillinen kuvaus tapahtumatuottajasta sekä mahdolliset tapahtumatuotannon referenssit
  2. Vapaamuotoinen laadullinen ja sisällöllinen kuvaus järjestettävästä tapahtumapäivästä sisältäen arvion budjetista
  3. Vapaamuotoinen kuvaus esitetyn tapahtumatumatuotannon prosessista

Muuta huomioitavaa:

  • Tapahtumatuottajan vastuualueeseen kuuluu suunnitella ja koordinoida tapahtumapäivän järjestäminen alusta loppuun sisältäen esivalmistelut, tapahtuman kokonaisvaltainen rakentaminen ja purkaminen. Tapahtumatuottaja vastaa esimerkiksi tapahtumasponsorien hankkimisesta, sovittujen markkinapaikkojen myynnistä ja sovittujen ohjelmasisältöjen toteuttamisesta. Tapahtumatuottajalta toivotaan kokemusta tapahtumien tuottamisesta, erinomaisia organisointitaitoja, yhteistyötaitoja sekä budjetointi- ja kilpailutusosaamista.
  • Tapahtumatuottaja tekee yhteistyötä Kokemäen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan kanssa, joka avustaa sidosryhmäviestinnässä sekä tapahtumamarkkinoinnissa.
  • Tarjouspyynnössä esitetty tapahtuman budjetti sisältää tapahtuman markkinointikustannuksia.

Lisätiedot:

Suvi Hautaluoma, markkinointi- ja viestintäsuunnittelija
puh. 040 488 6109