Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun
lain (252/2017, “YVA-laki”) mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (“YVA-menettely”)
koskien Myrsky Energia Oy:n Kokemäen kaupungin alueelle suunnittelemaa Takajärven tuulivoimahanketta.

Kuulutus- ja lausuntopyyntö, Takajärven tuulivoimahanke, YVA-ohjelma

Mielipidelomake, Takajärven tuulivoimahanke, YVA-ohjelma