Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024.

Äänestysalueet ja -paikat

Kokemäellä äänestysalueiden äänestyspaikat varsinaisena äänestyspäivänä ovat seuraavat:
001 Tulkkila, Koulukeskus, Tulkkilantie 9 B
002 Peipohja, Sataedu, Kokemäki Suoratie 1
003 Kauvatsa, Kauvatsan paloasema, Yttiläntie 277
004 Riste, Risten koulu, Risteentie 408
Äänestysaika vaalipäivänä on klo 9.00–20.00.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys presidentin vaaleissa järjestetään 17.–23.1.2024 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.–6.2.2024. Kokemäen ennakkoäänestyspaikkoina toimivat

1. Kokemäen kaupunginkirjasto, Haapionkatu 13

ke 17.1.2024 – pe 19.1.2024 klo 9–18
la 20.1.2024 – su 21.1.2024 klo 10–15
ma 22.1.2024 – ti 23.1.2024 klo 9–18
Mahdollisessa toisessa vaalissa:
ke 31.1.2024 – pe 2.2.2024 klo 9–18
la 3.2.2024 – su 4.2.2024 klo 10–15
ma 5.2.2024 – ti 6.2.2024 klo 9–18

2. Kauvatsan paloasema, Yttiläntie 277
to 18.1.2024 klo 12–17
Mahdollisessa toisessa vaalissa:
to 1.2.2024 klo 12–17

Kotiäänestys

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen halukkuudesta on ilmoitettava kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, os. PL 27, 32801 KOKEMÄKI, leena.kopio@kokemaki.fi, puh. 040 488 6104 viimeistään ti 16.1.2024 klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei enää tarvitse erikseen
ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaalin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen.

Kokemäki 4.1.2024
Keskusvaalilautakunta