Kokemäen kaupungin tekninen osasto tiedottaa Skaffarinkadun työmaan vaikuttavan liikenteeseen kevään aikana. Skaffarinkadun tilapäisten sulkujen aikatauluista ilmoitetaan erikseen urakan edetessä.

Skaffarinkadulla on aloitettu hulevesilinjan uusiminen. Työmaa alkaa Skaffarinkadun ja Satakunnantien risteyksestä ja jatkuu kevään mittaan koko matkalta rautatielle saakka.

”Hulevesilinjan uudistaminen Skaffarinkadulla on teknisesti haastava työ, sillä putket kulkevat noin viisi metriä syvempänä tien pinnasta. Valmistuttuaan uusi hulevesiputkisto johtaa myös Kirkkokallion teollisuusalueella muodostuvat hulevedet kohti jokea”, kertoo vesihuoltoteknikko Teemu Peltonen Kokemäen Vesihuolto Oy:stä.

Urakka-aika on määritelty kestävän toukokuun 2023 loppuun.

Skaffarinkadun työmaan urakka-aika on määritelty kestäväksi toukokuun loppuun. Alueella liikkuvilta pyydtään varovaisuutta liikenteessä.