Myydään tarjousten perusteella kiinteistöistä Tasala (271-422-1-388), Valimo (271-422-1-234), Lisävalimo (271-422-1-232), Tiilitehdas (271-422-1-783) ja Savimaa I (271-422-1-390) muodostuva 1 512 m²:n maa-alue sekä sillä sijaitseva purkukuntoinen rakennus Kokemäellä. Kohde on myynnissä ajalla 28.5.2024 – 10.6.2024. Kohteeseen voi tutustua 30.5.2024 ja 6.6.2024 klo 14.00. Tarjousten jättöaika päättyy 10.6.2024 klo 10.00.

Myytävän omaisuuden tiedot

Osoite: Impivaarantie 6, 32810 PEIPOHJA
Kiinteistötunnus: 271-422-1-388, 271-422-1-232, 271-422-1-234, 271-422-1-783 ja 271-422-1-390
Pinta-ala: 1 512 m²
Kunnallistekniikka: Kokemäen Vesihuolto Oy:n vesijohto ja jätevesiviemäri.
Kaavatilanne ja -tiedot: Voimassa oleva Peipohjan rakennuskaava, kaavamerkintä AO, omakotirakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa enintään 20 m²:n suuruisen lämmittämättömän, kevytrakenteisen autosuoja- tai varastorakennuksen, jota ei lasketa rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Alueella on vireillä Koomanojantien itäosan asemakaavan muutos ja laajennus, kaavaluonnoksessa kaavamerkintä on KTY, toimitilarakennusten korttelialue.
Muut tiedot: Rakennus on purkukuntoinen, eikä siihen ole teetetty haitta-ainetutkimuksia.

Myyntiehdot

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

Tarjousten esittämistapa: Kohde myydään tarjousten perusteella. Ostotarjoukset lähetetään osoitteeseen kokemaki@kokemaki.fi, viestikenttään merkintä ”Tarjous Tasala”. Mikäli ostotarjousta ei ole mahdollista toimittaa kokemaki.fi-palvelun kautta, voi ostajaehdokas jättää Kokemäen kaupungille kirjallisen ostotarjouksen, joka liitetään osaksi tarjouskilpailua. Kirjalliset tarjoukset osoitteeseen: Kokemäen kaupunki / Kirjaamo, Tulkkilantie 2, 32800 KOKEMÄKI, kuoreen merkintä ”Tarjous Tasala”. Tarjousten esittämisen jättöaika päättyy 10.6.2024 klo 10.00.

Liitteet

kiinteistörekisteriotteet
karttaote

Kuvat
Sijaintikartta
Rakennus