Kokemäen kaupunki uudistaa verkkosivunsa vuosien 2024–2025 aikana käyttäjälähtöisesti. Kaupunki haluaa osallistaa kuntalaisia mukaan verkkosivujen kehittämiseen – tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta entistä tasa-arvoisemmaksi kansalaisraadin avulla.

Kokemäen kaupungilla on parhaillaan käynnissä avoin haku kansalaisraatiin, johon valitaan mukaan kymmenen kokemäkeläistä. Kansalaisraadin jäsenet tulevat osallistumaan uusien verkkosivujen sisältöjen ideointiin ja suunnitteluun yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

– Pyrimme saamaan kansalaisraatiin mahdollisimman monipuolisen otoksen eri-ikäisistä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevista kuntalaisista. Näin varmistamme, että kaikki asukkaat saavat äänensä kuuluviin, niin lapsiperheet, opiskelijat, työssä käyvät, työttömät, eläkeläiset kuin alueen mökkiläiset, kuvailee Kokemäen kaupungin hallintojohtaja Katja Törrönen.

Kansalaisraati on matalan kynnyksen vaikuttamisen paikka, jonne Kokemäen asukkaiden on helppo tulla. Raatilaisilta ei edellytetä teknistä osaamista, vain halua tuoda esille omia näkemyksiään ja ideoitaan sisältöjen kehittämiseen.

– Uskomme, että vuorovaikutteisella yhteiskehittämisellä voimme parhaiten sovittaa erilaiset intressit yhteen. Kyse on loppujen lopuksi viestinnän saavutettavuudesta ja vastuullisuudesta – miten kaikki kuntalaiset löytävät tarvitsemiensa palvelujen äärelle, Törrönen lisää.

Haku kansalaisraatiin on avoinna toistaiseksi. Valittuihin raatilaisiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. Syksyllä pidettävä, ensimmäinen kansalaisraadin kokoontuminen on vapaamuotoinen tutustumis- ja infotilaisuus, jossa käydään läpi verkkosivu-uudistuksen aikataulu ja kansalaisraadin rooli sivujen kehittämisessä.

Hae mukaan: Kokemäen kansalaisraati