Kokemäen kaupungin sekä Kokemäen ja Kauvatsan tuottajayhdistyksen pyynnöstä tehdään tutkimus, jolla kerätään tietoa alueen maatalousyritysten kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksesta saadun tiedon avulla pyritään löytämään keinoja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Tutkimuksella pyritään esimerkiksi selvittämään mikä on alueen maatalousyrittäjien oma käsitys neuvonnan, verkostoitumisen tai alueen palveluiden tasosta ja siitä, vastaavatko ne tämän päivän tarpeita.

Luotettavin tieto saadaan kysymällä suoraa maatalousyrittäjiltä. Tutkimuksen kysely lähetetään sähköpostitse Kokemäen ja Kauvatsan MTK-tuottajayhdistyksen jäsenille huhtikuun alussa. Sähköiseen kyselyyn vastaamista varten ei tarvitse etsiä taustatietoja, ja vastaamiseen kuluu arviolta 15–20 minuuttia. Vastausta pyydetään keskiviikkoon 17.4.2024 mennessä.
Vastausta kyselyyn toivotaan ensisijaisesti maatilan päätöksenteosta vastaavalta henkilöltä. Halutessaan kyselyyn vastaamalla voi osallistua myös arvontaan, jossa arvotaan tuotepalkintoja yhteensä noin 300 euron arvosta.

Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston Maatalousekonomian laitoksen pro gradu tutkielmana.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa:
maisteriopiskelija Anne Mattila, anne.c.mattila@helsinki.fi