Suomen Yrittäjät mittaavat kuntien elinkeinopolitiikan onnistumista joka toinen vuosi Kuntabarometri-kyselyllä. Käynnissä olevalla kyselyllä yrittäjät voivat arvioida oman kotikuntansa yrittäjämyönteisyyttä ja siihen liittyviä kehittämistarpeita.

Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn avulla kunnat saavat yrittäjiltä arvokasta palautetta omasta toiminnastaan, kuten esimerkiksi kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä alueen yrittäjille. Yrittäjäyhdistykset saavat puolestaan tietoa siitä, mihin asioihin tulee vaikuttaa yhdistysten jäsenten puolesta.

– Kuntabarometri on tärkeä työkalu kuntien lisäksi myös meille paikallisyhdistyksille. Vastaukset ovat suora palaute myös siitä, missä yhdistystoiminta on onnistunut ja missä olisi vielä parannettavaa. On tärkeää tunnistaa osa-alueita, joihin vaikuttamistyömme erityisesti toivotaan tulevaisuudessa kohdentuvan, kannustaa Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Lauri Välimäki.

Edellisessä, vuoden 2022, kuntabarometri -kyselyssä Kokemäki nosti sijaansa huimasti sitten sitä edellisen. Vastauksissa korostui kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, yrityspalvelut sekä elinkeinopolitiikan asema kunnassa.

– Kokemäen kaupungilla on tahtotila jatkossakin tuntua ja näyttäytyä yrittäjäystävällisenä kuntana. Tätä työtä edistääksemme on aivan avainasemassa, että saamme alueemme yrittäjiltä palautetta kuntabarometrinkin kautta. Meille on tärkeää ylläpitää avointa vuoropuhelua yrittäjien kanssa, panostaa osaltamme osaavan työvoiman saatavuuteen yrityksille sekä huomioida yritysvaikutustenarviointi kaikessa päätöksenteossa, kertoo Kokemäen kaupunginjohtaja Teemu Nieminen.

Kuntabarometriin voi osallistua 1. huhtikuuta asti. Kuntabarometri 2024 –kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kyselyn tulokset julkaistaan 14. toukokuuta.