Hyvinvointialueille valitaan tammikuussa päättäjät aluevaaleilla

Sote-uudistuksessa Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Kokemäki kuuluu tulevaisuudessa Satakunnan hyvinvointialueeseen, jonka päätöksentekoon valitaan päättäjät aluevaaleilla heti ensi vuoden alussa.

Vastuu Kokemäellä ja koko Satakunnassa sijaitsevista sosiaali- ja terveyspalveluista on vuoden 2023 alusta alkaen Satakunnan hyvinvointialueella. Tällä hetkellä Kokemäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Kessoten kuntayhtymä, mutta ensi vuoden jälkeen kaikki Kokemäellä sijaitsevat sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat Satakunnan hyvinvointialueelle. Jatkossa myöskään Kokemäen kaupungin tai kuntayhtymän päätöksentekoelimet, kuten kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto, eivät päätä alueella sijaitsevien sosiaali- ja terveyspalveluiden asioista.

Hyvinvointialueiden asioista päättää aluevaaleilla valittavat aluevaltuustot. Satakunnan aluevaltuustoon valitaan 69 jäsentä. Aluevaltuuston keskeisiin tehtäviin kuuluu päättää Satakunnan hyvinvointialueelle myönnettyjen rahojen käytöstä, hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen talousarviosta ja -suunnitelmasta sekä jäsenten valitsemisesta toimielimiin.

Äänestämällä voit vaikuttaa

Satakunnan aluevaltuusto päättää käytännössä siitä, miten, missä ja millä laajuudella sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Satakunnassa järjestetään. Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluu esimerkiksi lääkärin, neuvolan, arjen ja kriisitilanteiden tuen palvelut sekä muut kaikille Suomessa asuville kuuluvat hyvinvointia edistävät palvelut.

Aluevaltuusto tekee päätöksiä palveluista, joita kaikki suomalaiset käyttävät.

Äänestämällä aluevaaleissa on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä ovat päättämässä kokemäkeläisiä ja kaikkia satakuntalaisia koskevien elintärkeiden palveluiden järjestämisestä. Aluevaltuustot valitaan aluevaaleilla 23.1.2022 ja ne aloittavat työnsä maaliskuussa 2022. Kokemäellä asuvat yli 18-vuotiaat voivat äänestää aluevaaleissa ennakkoäänestyksessä 12.–18.1.2022 tai vaalipäivänä 23.1.2022. Aluevaltuuston toimikausi kestää neljä vuotta. Jatkossa aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 alkaen.

Sote-uudistus syntyi tarpeesta yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan palveluita Suomessa.

Suuremmilla hyvinvointialueilla pyritään lisäämään tasa-arvoa ja vastaamaan kansan ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä luoda synergiaetuja perus- ja erityistason sairaanhoidon välille.

Lisää tietoa aluevaaleissa äänestämisestä Kokemäellä löydät Vaalit ja äänestäminen -sivulta.
Lue lisää aluevaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta.

 

Aikajana vaalien tärkeistä päivistä. Ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022 ja aluevaalien vaalipäivä 23.1.2022.