Kokemäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 5.2.2024 § 3 hyväksynyt Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksen 7 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos Kuulutus

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin nettisivulla: Yleiskaavat

18.3.2024
Kaupunginvaltuusto