Kokemäen kaupunki palkittiin Yrittäjäaktiivinen kunta -seminaarissa Satakunnan vuoden 2022 yrittäjäaktiivisimpana kuntana. Tunnustus myönnettiin Kokemäelle ensimmäistä kertaa.

Vuoden yrittäjäaktiivisin kunta -palkinto on Satakunnan Yrittäjien vuosittain myöntämä tunnustus, joka myönnetään kunnalle, jossa tehdään kattavasti työtä yrittäjien toimintaedellytysten eteen. Palkitsemiskriteerejä ovat muun muassa elinkeinopolitiikan vaikutus kuntastrategiassa, kunnan ja paikallisen yrittäjäjärjestön säännöllinen yhteistyö sekä yritysvaikutusten arviointi kunnan toiminnassa.

Kun Harjavalta voitti palkinnon viime vuonna, kirjasi Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tomi Suovanen kaksi tavoitetta yrittäjien asioita edistävän paikallisyhdistyksen toimintasuunnitelmaan. Toinen oli hyvä menestys kuntabarometrissä ja toinen vuoden yrittäjäaktiivisin kunta -palkinto.

Kuntabarometrissä Kokemäki sijoittui loistavasti ja haaveiltu yrittäjäaktiivisuuspalkinto on nyt vastaanotettu, joten 11 vuotta Kokemäen Yrittäjien hallituksessa istuneen Suovasen on helppo hymyillä.

”Tämä on mahtavan upea juttu! Niin Kokemäen Yrittäjät kuin kaupunkikin ovat tehneet vuosikausien ajan valtavasti töitä tämän palkinnon eteen. Palkinto on osoitus sitä, että olemme tehneet asioita oikein ja samalla polulla jatkamalla voimme saavuttaa vieläkin isompia asioita. Kokemäellä tehdään tosissaan töitä yrittäjien edellytyksien parantamiseksi”, Suovanen iloitsee.

Kokemäen kaupungin sekä yrittäjäyhdistyksen edustajat poseeraavat Yrittäjäaktiivinen kunta-palkinto hallussaan.
Vuoden yrittäjäaktiivisin kunta-palkinnon vastaanottivat oikealta vasemmalle: Kokemäen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tomi Suovanen, kaupunginjohtaja Teemu Nieminen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marjatta Sutinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Seppälä, hallintojohtaja Essi Piirojärvi sekä Prizztechin Kokemäen kuntayhteyshenkilö Tero Patoranta.

Yhteistyö tuottaa hedelmää

Suovanen uskoo vakaasti, ettei palkinto olisi kotiutunut Kokemäelle ilman yrittäjäjärjestön ja kaupungin syvällistä ja tiivistä yhteistyötä. Kokemäen Yrittäjien hallitus kokoustaa kuukausittain, ja jokaisessa kokouksessa on mukana myös kaupungin edustaja, useimmiten kaupunginjohtaja tai hallintojohtaja.

”Yhteistyömme kaupungin kanssa on hyvin mutkatonta. Meillä on yhteinen tahtotila kehittää kaupunkia eteenpäin, jotta pärjäämme tulevaisuudessakin. Voisin kuvailla yhteistyötämme symbioosiksi – tunnemme toisemme hyvin, joten vaikeistakin asioista on helppo puhua ja asioita edistetään positiivisessa hengessä”, jatkaa Suovanen.

Vuoden yrittäjäaktiivisin kunta -palkinto kruunaa Suovasen puheenjohtajauran Kokemäen Yrittäjissä. Hän jättäytyy loppuvuoden aikana pois pestistään, mutta tietää palkinnon tuovan valtavasti lisäbuustia järjestön toimintaan.

”En olisi voinut parempaa päätöstä puheenjohtajakaudelleni toivoa. Palkinto on ison porukan ja hyvän tiimityön tulos, ja on hienoa, että sain olla todistamassa tätä. Yrittäjien tavoitteena on luoda positiivista mielikuvaa Kokemäestä ja tämä jos jokin viestii ulospäin, että täällä ollaan yrittäjien asialla.”

Kokemäen Yrittäjäyhdistyksen hallituksen väkeä poseeraa Yrittäjäaktiivinen kunta-palkinto hallussaan.
Kokemäen yrittäjäyhdistyksen hallituksen väkeä saapui seminaariin juhlistamaan ansaittua voittoaan. Suuremmat juhlallisuudet yhdistys nauttii lauantaina 26.11. järjestämässään yrittäjäjuhlassa. Kuvassa oikealta vasemmalle: Lauri Välimäki, Minna Tarmi, Tomi Suovanen, Jesse Salmi, Sini-Maria Panu-Raamat, Susanna Äimälä ja Ari-Veli Starcke.

Konkreettisia panostuksia elinvoimaan

Myös Kokemäen kaupunki on luonnollisesti ylpeä siitä, että kaupungin ja Kokemäen Yrittäjien tekemä yhteistyö kunnan elinvoimaisuuden eteen saa tunnustusta niin tuoreen palkinnon, kuin aiemmin kuntabarometrimenestyksen muodossa.

”Yrittäjien kanssa käyty tiivis vuoropuhelu mahdollistaa sen, että voimme parhaalla mahdollisella tavalla huomioida yrittäjien äänen kaupungin toiminnassa. Olemalla mukana hallituksen kokouksissa voimme osallistua keskusteluun ja saada yrittäjiltä tärkeitä signaaleja heti, ilman turhia väliportaita”, kertaa Kokemäen kaupunginjohtaja Teemu Nieminen.

Yrityselämän merkitys näkyy myös Kokemäen kaupungin strategiassa. Yritysmyönteisyys kuuluu Kokemäen arvoihin ja yksi neljästä strategian painopisteestä on elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Nieminen kuvaa, että strategia oikeasti näkyy arjessa, ja kaupungin henkilöstön sekä luottamushenkilöiden keskuudessa vallitsee yritysmyönteinen ajattelu.

”Päätöksenteossa huomioidaan yritysvaikutukset. Kaupunki panostaa niin nykyisten yritysten olosuhteisiin, kuin uusien yrittäjien paikkakunnalle houkuttelemiseen. Viime aikoina olemme panostaneet elinkeinoelämään esimerkiksi kaavoituksen ja maahankintojen kautta, luomalla isommallekin teollisuudelle mahdollisuuksia sijoittua Kokemäelle.”

Kokemäen elinvoimaisuuteen panostetaan myös jatkossa, jopa yhä enemmän. Kokemäen Yrittäjien lisäksi kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä Prizztechin kanssa yritysten kehittämisasioissa.

Kuvassa Satakunnan Yrittäjäaktiivinen kunta-palkinto on asetettu pöydälle. Palkinto koostuu kunniakirjasta, kiertävästä palkinnosta sekä voittavalle kunnalle jäävästä pienemmästä palkinnosta.
Vuoden Yrittäjäaktiivisin kunta -palkintoa on jaettu Satakunnan Yrittäjien toimesta vuodesta 2011 lähtien. Kokemäelle tämä voitto on laatuaan ensimmäinen.