Aluehallintovirasto on antanut 25.5.2021 päätöksen, jonka mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 hlöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjetta (linkki). Päätös on voimassa 26.5.-8.6.2021. Kaupunki seuraa koronatilannetta ja tiedottaa mahdollisista alueellisista muutoksista.