Tässä juttusarjassa tutustumme Kokemäen kaupungilla työskenteleviin raudanlujiin ammattilaisiin ja heidän tekemäänsä työhön. Tällä kertaa esittelyvuorossa on perusturvajohtaja Katja Lehtonen.

Perusturvajohtaja tekee usein pitkää päivää – ja nauttii siitä

Katja Lehtonen aloitti työt Kokemäen kaupungilla vuonna 2012. Tuolloin kotipalvelun ohjaajaksi valitun Katjan titteli muuttui sittemmin avopalvelupäälliköksi ja vuoden 2016 lopussa hän siirtyi perusturvajohtajaksi. Perusturvajohtajan työ tarkoittaa toisinaan pitkiä päiviä, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää palveluita.

Katja Lehtonen

Perusturvajohtajan päivän täyttävät useimmiten kokoukset, näin korona-aikana myös etänä. Lisäksi sähköposti täyttyy päivän mittaan erilaisista juoksevista asioita. Työpäivät saattavat alkaa kello kahdeksan, mutta ne eivät pääty monien muiden virkojen tapaan iltapäivällä neljältä.

– Pitkät päivät kuuluvat työni luonteeseen. Valmistelen usein iltaisin päivän palavereissa esiin nousseita tehtäviä. Työ vaatii ajattelua, eivätkä parhaat oivallukset aina synny virka-ajalla, Katja luonnehtii.

Vaikka monelle muulle pitkät työpäivät aiheuttaisivat harmaita hiuksia, Katjaa ne eivät hetkauta.

– Pitkät työpäivät kuuluvat asiaan. Minulle tämä tapa työskennellä on luonteva ja tuttua myös aiemmista töistäni.

Kessote tuo mukanaan sekä uudistuksia että vakautta

Kessote, eli Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä vastaa Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan sosiaali- ja terveyspalveluista vuoden 2021 alusta alkaen. Vaikka uudistus tuokin mukanaan muutoksia, Katja Lehtonen pitää Kessotea luontaisena jatkumona kuntien aiemmalle yhteistyölle.

– Moni voi yllättyä, kun asiat eivät muutukaan niin paljon kuin voisi kuvitella. Lisäksi monta asiaa jää vielä myöhemmin ratkaistavaksi. Kaikki muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä, Katja kertoo.

Kessoten myötä Katjan virka perusturvajohtajana loppuu, mutta yhtymähallitus on jo vahvistanut esimiestason vakanssit ja nimennyt henkilöt uusiin virkoihin. Katja jatkaa uurastustaan Kessoten kotisairaala- ja hoivapalvelualueen kehittämispäällikkönä.

– Toiveeni on, että pääsemme Kessoten myötä eroon joistain vanhoista toimintatavoista ja uskallamme ajatella asioita uudella tavalla.

Pidetään keskusteluyhteys auki

Parasta perusturvajohtajan työssä on Katjan mielestä se, kun asiat loksahtelevat paikoilleen pitkän sovittelun jälkeen. Myös uusien palvelumuotojen kehittäminen ja vanhojen muokkaaminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut mieluista.

– Palveluita on kehitetty myös yhdessä asiakkaiden kanssa. Se on ollut erityisen hedelmällistä, Katja kehuu.

Katjan tehtäviin kuuluu yhteistyö eri tulosalueiden päälliköiden kanssa sekä lautakuntatyöskentely. Syksyn työkuvioita on kuitenkin määritellyt pitkälti Kessote ja sen valmistelu.

Kokemäkeläisille ja kaupungilla työskenteleville Katjalla on Kessoten aloittamiseen liittyen yksi toive.

– Vaikka viranhaltijoiden työnantaja vaihtuu, toivon, että niin asiakkaat, omaiset kuin kaupungin päättäjät ja työntekijätkin lähestyisivät meitä Kessoteen siirtyviä matalalla kynnyksellä! Keskustellaan asioista rohkeasti, ei spekuloida somessa ja jaetaan parhaat ideat palveluiden kehittämiseksi, Katja esittää.