Terveydenhuollon palvelut Kokemäellä

Terveydenhuollon palvelut järjestää Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä.
Kokemäki kuuluu Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, joka järjestää terveyskeskukseen kuulumattoman erikoissairaanhoidon.