Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden avulla tuetaan yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä ja ylläpitäviä toimia elämän eri vaiheissa.

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ihmisten ja perheiden itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä torjua syrjäytymistä.