Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii maa-aineslain tarkoittamana kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena sekä maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemänä kunnan rakennusvalvonta­viranomaisena. Lisäksi ympäristölautakunta  toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja huolehtii kaupungin ympäristönsuojelusta ja sen kehittämisestä.

Ympäristölautakunnassa on yhdeksän jäsentä.

Ympäristölautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja ja sihteerinä teknisen osaston toimistosihteeri.

Ympäristölautakunta 2017–2021

Puheenjohtaja
Mika Koivula

Varapuheenjohtaja
Noora Viinikka

Jäsenet
Anita Anttila
Kauko Ketola
Marika Kilpivuori
Matti Knuutila
Juhani Mäkiranta
Tuula Niemi
Maija Santala