Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa maankäytön suunnittelun ohjaamisesta ja valvomisesta, kaavoituksen ja kuntarakenteen kehittämisestä, kaupungin ruoka- ja siivouspalveluyksikön toiminnasta, asemakaavateiden ja yleisten alueiden puhtaanapidosta, kartoitus- ja mittaustehtävistä sekä kunnallisteknisten palveluiden tuottamisesta ja ylläpidosta.

Teknisessä lautakunnassa on yhdeksän jäsentä.

Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja ja sihteerinä teknisen osaston toimistosihteeri.

Tekninen lautakunta 2017–2021

Puheenjohtaja
Pertti Teini

Varapuheenjohtaja
Jorma Haapanen

Jäsenet
Sirpa Björkbacka
Lassi Haapanen
Hanna Juutilainen
Raila Järvi
Arja Lehto
Jesse Salmi
Tuomo Suominen