Sivistyslautakunta

Lautakunnan tehtävänä on tuottaa, hankkia tai järjestää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelut.

Lautakunta hoitaa ja järjestää myös muuhun koulutus-, varhaiskasvatus- ja opetustoimintaan liittyvät tehtävät. Sivistyslautakunnassa on yhdeksän jäsentä.

Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja ja sihteerinä sivistysosaston toimistosihteeri.

Sivistyslautakunta 2017–2021

Puheenjohtaja
Janne Savolainen

Varapuheenjohtaja
Essi Tuomola

Jäsenet
Hanna Hokkanen
Olli Nurmi
Tarja Pitkänen
Marko Rautava
Harri Rusi
Pasi Rännäli
Heidi Seppälä