Perusturvalautakunta

Kokemäen kaupungin perusturvapalvelut siirtyivät Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettavaksi 1.1.2021 alkaen. Tällöin myös perusturvalautakunta lakkautettiin.

Perusturvalautakunta huolehtii kaupungin sosiaalihuollon suunnittelusta, kehittämi­sestä ja toimeenpanosta sekä seuraa kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon toteutumista ja huolehtii terveydenhoidon palvelujen saatavuudesta kaupungissa.

Perusturvalautakunnassa on yhdeksän jäsentä.

Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja ja sihteerinä perusturvaosaston palvelusihteeri.

Perusturvalautakunta 2017–2020

Puheenjohtaja
Tuula Nikula-Häkli

Varapuheenjohtaja
Tuukka Lähteenmäki

Jäsenet
Ritva Juutilainen
Sanna Kuhlman
Minna Kylä-Setälä
Marko Lahtinen
Arto Perttula
Eeva-Liisa Saarinen
Juhani Vähä-Ruka