Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta järjestetään erillisissä esiopetusryhmissä ja haja-asutusalueen kouluissa alkuopetuksen yhteydessä.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus räätälöidään jokaiselle esioppilaalle tarpeen mukaan. Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämisestä vastaa varhaiskasvatuspäällikkö.

Yhteystiedot

Kauvatsa
Päiväkodin johtaja Tarja Kannisto,  puh.  040 488 6134 / aamuhoito
Rehtori Elina Kankaanpää, puh. 040 488 6181 / iltapäivähoito

Tulkkila
Rehtori Tarja Sivula, puh. 040 488 6157

Tuomaala
Rehtori Juha-Pekka Pihlman, puh. 040 488 7104