Opiskelu Kokemäen lukiossa

Opetushenkilökunta

 

 

 

 

Nimi                                                                                               

Grönroos Juhani            rehtori                                                           040-4886144

Ala-Kleemola Mervi,       vararehtori, historia, yhteiskuntaoppi           040-4886160

Aalto-Setälä Laura          saksa                                                           040-6233443

Hein Erika                      englanti                                                          040-4882426

Hokkanen Jari                matematiikka, fysiikka                                   040-4882428

Hällfors Anne                  erityisopetus (annehallfors@gmail.com)      050-5608231

Koivula Soili                   äidinkieli                                                        040-4886154 (opehuone)

Korpela Sari                   ruotsi, oppilaanohjaus                                  040-4886151

Lindgren Oki                   psykologia, uskonto, filosofia                       040-4882427

Palo Laura                      matematiikka, kemia                                    040-4883954

Puutio Katja                    biologia, maantiede                                     040-4882430

Reponen Marjo               musiikki                                                       040-4886153

Seppälä Jari                   liikunta                                                         040-4886158

Ylijoki Aino                      kuvataide                                                    040-6233211

Vaara Inga-Maria             liikunta, terveystieto                                   040-4886137

Kuraattori

Helin Tea                       040-4882409

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kokemaki.fi

Työ- ja loma-ajat

Työpäivät lv 2022-2023
Jaksot 2022–2023

JAKSO 1     11.08.    –   30.09.-22          37 pv

JAKSO 2     03.10.    –   29.11-.22           37 pv

JAKSO 3     30.11.    –   07.02.-23           38 pv

JAKSO 4     08.02.    –   06.04.-23           37 pv

JAKSO 5     11.04.    –   03.06.-23           38 pv

 

Koeviikko

Aamupäivän (ap) koe alkaa klo 9.00 ja iltapäivän (ip) koe klo 12.15. Kokeesta voi poistua 15min jälkeen, jos jättää ns. tyhjän paperin. Jos vastaa koekysymyksiin voi lähteä aikaisintaan 1,5 tunnin kuluttua kokeen alkamisesta, jos erikseen ei ole sovittu jotain muuta.

Lukion kurssit ja opintojaksot

Uusien opiskelijoiden (alkajat) tarjotin  2022-23 (LOPS21)
Kurssi- ja opintojaksotarjotin 2022-23 (LOPS16 ja LOPS21)

 

Lukion opinto-opas ja kirjat abeille (LOPS16)
    Opinto-opas (LOPS2016) 
    Oppikirjat lv 2021_23 (LOPS16)

 

Opinto-opas alkajille ja jatkajille (LOPS21)

 

KOKEMÄEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Kurssien (LOPS16) ja opintojaksojen (LOPS21)  suorittaminen

Kurssit ja opintojaksot tulee pääsääntöisesti suorittaa käymällä oppitunneilla ja antamalla osaamisesta näyte (koe). Aina se ei onnistu, ja siksi joitakin kursseja/opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää, onko itsenäinen suoritus kyseisellä kurssilla/opintojaksolla mahdollista. Tämä selviää hakemuksella. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti joko osittain tai kokonaan. Osittain suorittaminen tarkoittaa tunnilla käymistä opettajan kanssa sovitulla tavalla, mutta suoritukseen sisältyy myös runsaasti omatoimista opiskelua.

Kesäyliopistoissa tai toisessa oppilaitoksessa voi suorittaa kursseja ja opintojaksoja, jotka voidaan lukea hyväksi tai joilla voidaan korvata lukion omia kursseja/opintojaksoja. Vaikka käydyt opinnot eivät vastaisikaan täysin lukion kurssia/opintojaksoa, voidaan sen hyväksymisestä sopia lisätehtävillä tai loppukokeella. Ota yhteyttä opettajaan, jos sinulla on mahdollisia hyväksi luettavia opintoja.

Jos olet ilmoittautunut kurssille/opintojaksolle, jolle et syystä tai toisesta aiokaan osallistua, voit yrittää peruuttaa sen tai vaihtaa sen toiseen.

Poissaolot

Pitkän poissaolon voi anoa ennakkoon opettajalta (enintään 3 vrk) tai rehtorilta (yli 3 vrk).

Etukäteen ilmoittamattomat poissaolot huoltajat vahvistavat suoraan Wilmaan kolmen vuorokauden kuluessa. Ellei Wilman käyttö jostakin syystä onnistu, voi poissaoloselvityksen toimittaa myös kirjallisesti. Selvitys tulee olla huoltajan allekirjoittama. Huomaa, että myös viranomaisen vahvistama selvitys voi olla pätevä (esim. lääkärintodistus).