Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys käsiteltiin sivistyslautakunnassa 20.2.2018. Kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen 26.3.2018 § 74. Tilatarveselvitys (pdf)

Uuden päiväkodin hankesuunnitelma käsiteltiin sivistyslautakunnassa 30.10.2018. Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman 26.11.2018 § 235.  Hankeselvitys (pdf)

Perhepäivähoidon kehittämissuunnitelma käsiteltiin sivistyslautakunnassa 2.11.2018. Kaupunginhallitus hyväksyi perhepäivähoidon kehittämissuunnitelman 26.11.2018 § 236. Kehittämissuunnitelma (pdf)