Koululaisten iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kas­va­tustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kas­vua. Lisäksi aa­mu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja ta­sa-ar­voi­suut­ta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja li­sä­tä osal­li­suut­ta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille monipuoliset mah­dol­li­suu­det osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa le­po rau­hal­li­ses­sa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään so­vel­tu­van henkilön valvonnassa.

Iltapäivätoiminta on maksullista. Sivistyslautakunta on vahvistanut hinnat 28.5.2019 § 18 seuraavasti:

– iltapäivätoiminnan tarve yli 10 pv / kk 120 €
– iltapäivätoiminnan tarve enintään 10 pv / kk 60 €

Iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä pääsääntöisesti neljänteen luokkaan saakka oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammi–helmikuun aikana Wilmassa olevalla lomakkeella. Wilman lomakkeella voi hakea iltapäivätoimintaan myös kesken lukuvuoden. Iltapäivätoimintaan haetaan sinisen ylävalikon Hakemukset ja päätökset –kohdasta, Hakemus iltapäivätoimintaan –lomakkeella. Huoltajien ja oppilaiden WILMA (linkki)

Jos huoltajalla ei ole mahdollista käyttää Wilman lomaketta, iltapäivätoimintaan voi hakea tällä sivulla olevalla tulostettavalla hakulomakkeella.

Kokemäellä järjestetään iltapäivätoimintaa Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan kouluilla. Iltapäivätoiminnasta vastaa koulun rehtori.

Niille oppilaille, joilla on koulumatkaetu, ei järjestetä erikseen kuljetusta iltapäivätoiminnasta.

Iltapäivätoiminnan hakemuslomake (pdf)
Alennetun maksun hakemuslomake (pdf)
Iltapäivätoiminnan irtisanomislomake (pdf)

Kokemäen kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kesätoiminnan toimintasuunnitelma (pdf) (sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.4.2022 § 39).

Iltapäivätoiminnan laskutuksesta vastaa päivähoitosihteeri Heli Kaija puh. 040 488 6230.

Ryhmien puhelinnumerot:

NimiRyhmät
Iltapäivätoiminta (Lähteenmäen koulu)
  • Sivistysosasto
    • Lähteenmäen koulu
+358 40 488 6270
Iltapäivätoiminta (Tulkkilan koulu)
  • Sivistysosasto
    • Tulkkilan koulu
+358 40 488 6166
Iltapäivätoiminta (Tuomaalan koulu)
  • Sivistysosasto
    • Tuomaalan koulu
+358 40 488 6117