Terveysvalvonta

Terveysvalvonnan palveluista vastaa Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto.

Terveysvalvonta osana ympäristöterveydenhuoltoa on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Kuntien terveysvalvontaan kuuluvat terveydensuojelu, elintarvikevalvonta ja tupakkalain mukainen valvonta.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)sakyla.fi.

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh. 02 832 8322 tai 044 330 2492
– Ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) johtaminen
– Toiminnan suunnittelutehtävät ja viranomaispäätökset
– Poikkeustilanteet

Terveystarkastaja Aila Pruuki, puh. 044 732 8130
Kokemäen toimipiste: Kokemäen kaupunginvirasto, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki.
– Elintarvikevalvonta, talousvesi-, tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonta
– Elintarvikehuoneistoilmoitukset
– Kontaktimateriaalitoimijan ilmoitukset
– Elintarvikehuoneistot, kaupat, suurtalouskeittiöt, ravintolat, ruuan valmistus ja -tarjoilupaikat, yleisötilaisuudet ym.
– Yleisen elintarvikehygienian ja elintarvikehygieenisen osaamisen valvonta, omavalvontasuunnitelmien tarkastus, elintarvike- ja pintahygienianäytteet
– Talousveden valvonta ja neuvonta, talousvesinäytteet
– Tupakkalain mukaiset vähittäismyyntilupapäätökset
– Tupakkalain noudattamisen valvonta vähittäismyyntipaikoissa, ravintoloissa,
kokoontumis- ym. tiloissa ja yleisötilaisuuksissa
– Nikotiinivalmisteiden myyntilupapäätökset ja myynnin valvonta vähittäismyyntipaikoissa

Ympäristötarkastaja Sari Koivusaari, puh. 050 380 9103
Huittisten toimipiste: Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen
– Terveydensuojeluvalvonta
– Ilmoitukset työtilojen, huvi-, majoitus- ja kokoontumistilojen perustamisen osalta
– Oleskelutilojen (koulut, päiväkodit, julkiset tilat) terveydellisten olojen valvonta
– Asunnontarkastus (asunnon terveydellisten olojen valvonta)
– Uimavesien valvonta (yleiset uimarannat ja -saunat, uimahallit), uimaveden laatuun liittyvä neuvonta
– Ilmoitukset saunan, uimahallin ja uimarannan perustamisesta

Hyödyllisiä linkkejä ja lisätietoa Eviran ja Valviran sivuilta