Kaavahanke on käynnistetty 15.2.2021 (MRL 63 §). Kaupunginhallituksen kokouksessa 13.2.2023 § 42 hankealuetta on rajattu ja kaavan laadintaa on päätetty jatkaa. Nosto Consulting Oy on laatinut Rautatieasemakaavan luonnoksen, joka koskee osia voimassa olevista asemakaavoista 3, 4, 11, 81, 85, 100 ja 117. Alue rajoittuu Peipohjan risteysasemaan ja sen lähialueisiin. Kokemäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.6.2024 § 111 päättänyt (MRL) 62 §:n ja (MRA) 30 §:n mukaisesti asettaa kaavaluonnoksen valmisteluaineistoineen julkisesti nähtäville.

Kaavahankkeen tarkoituksena on lisätä Kokemäen elinvoimaisuutta ja löytää ratkaisuja rautatiealueen ja sen läheisyyden tunnistettuihin ja ennalta tunnistamattomiin maankäytöllisiin ongelmiin.

Kaavaluonnos aineistoineen on nähtävillä 20.6.-19.7.2024 Kokemäen kaupunginkirjastossa, Haapionkatu 13, 32800 Kokemäki, kirjaston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla, osoitteessa: https://kokemaki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/asemakaavat/

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat antaa muistutuksia kaavaluonnoksesta nähtävillä olon aikana kirjallisesti osoitteeseen:

Kaupunginhallitus, PL 27, 32801 Kokemäki

tai sähköpostilla osoitteeseen: kokemaki@kokemaki.fi

Kokemäellä 12.6.2024

Kaupunginhallitus