Tekninen- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Soraliike Pelkonen Oy:lle luvan maa-aineksen ottamiselle ja maa-aineksen murskaamiselle Kokemäen kau­pungis­sa Kakkulaisten kylän kiinteistöllä Kynsijärvi RN:o 4:69.

Päätös annetaan ja siitä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus Ko­kemäen kaupungin verkkosivulla. Kuulutuksen julkaisupäivä ja päätöksen antopäivä on 29.5.2024. Päätös katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Kokemäen kaupungin verkkosivulla 25.5.2024 – 5.7.2024. Päätös on luettavissa verkkosivun kohdassa esityslistat ja pöytäkirjat. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhakuun. Valitusaika päättyy 5.7.2024.

Päätös, maa-aineslupa ja ympäristölupa Soraliike Pelkonen Oy