VillitSillit Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnas­ta osoitteessa Tulkkilantie 30 32800 Kokemäki. Melupäästö aiheutuu ulkoilmakonsertista, jossa käytetään äänentoistolaitteistoa. Toiminnan kestoksi on ilmoitettu 25.5. ja 26.5. Ilmoitus on käsitelty ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti

Viranhaltijapäätöksen mukaan VillitSillit Oy:n toiminta voidaan tehdä ilmoituksen mukaisesti. Lähialueen asukkaille ei aiheudu kohtuuton haitta, kun ulkoilmakonsertti järjestetään ilmoituksessa selostetulla tavalla.

 Päätös annetaan ja siitä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus Kokemäen kaupungin verkkosivulla 24.5.2024. Päätös katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis­ta, valitusaika päättyy 1.7.2024. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhakuun.

Kari Ylikoski

 

Päätös ja valitusosoitus