Kokemäen kaupungin hallitus päätti 20.6.2022 käynnistää osayleiskaavan laatimisen Myrsky Energia Oy:n kaavoitusaloitteen pohjalta. Hankealue sijaitsee Sääksjärven eteläpuolella, noin kahdeksan kilometrin päässä Kokemäen keskustasta.

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena maankäyttö- ja rakennuslain 42 §, 77a § ja 77b § vaatimalla tarkkuudella, jolloin kaupunki voi myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille osayleiskaavan perusteella.

Kokemäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.5.2024 § 89 päättänyt asettaa Takajärven tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §) nähtäville 23.5. – 24.6.2024 mielipiteiden antamista varten. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus jättää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 24.6.2024 saakka sähköpostilla osoitteeseen kari.ylikoski@kokemaki.fi tai postitse osoitteeseen Kokemäen kaupunki / kaavoitus PL 27, 32801 Kokemäki.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavatyön ajan kaupungin teknisen osaston kaavoitustoimessa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla, osoitteessa: www.kokemaki.fi.

Lisätietoja ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski, puh. 044 747 5885.