Tekninen- ja ympäristölautakunta on myöntänyt poikkeusluvan korvaavan vapaa-ajan asunnon rakentamiseksi kiinteistölle 271-472-1-118. Päätös annetaan ja siitä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus Ko­kemäen kaupungin verkkosivulla. Kuulutuksen julkaisupäivä ja päätöksen antopäivä on 30.8.2023. Päätös katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

 

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Kokemäen kaupungin verkkosivulla 30.8.2023 – 6.10.2023. Päätös on tämän kuulutuksen liitteenä. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhakuun. Viimeinen valituspäivä on 6.10.2023.

Tylk ote 29.8.2023 § 73 poikkeuslupa Saari