Tekninen- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Kokemäen kaupungille luvan laajentaa maankaatopaikkaa kaupungin suljetun kaatopaikan alueella. Maankaatopaikalle ajetaan kaupungin omilta työmailta tulevia puhtaita ylijäämämaita ja lupa koskee kiinteistöjä Yrjälä 271-455-2-149, Kaatopaikka 271-455-1-148, Kaavakilkku 271-455-1-164, Kaatolisä 271-455-2-159 ja Lisäkaatopaikka 271-425-2-190.

 

Päätös annetaan ja siitä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus Ko­kemäen kaupungin verkkosivulla. Päätöksen anto ja kuulutuksen julkaisupäivä on 30.8.2023. Päätös katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

 

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Kokemäen kaupungin verkkosivulla 30.8.2023 – 6.10.2023. Päätös on luettavissa verkkosivun kohdassa esityslistat ja pöytäkirjat. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhakuun. Valitusaika päättyy 6.10.2023.

Tylk pöytäkirjaote 29.8.2023 § 72