Tekninen- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:lle luvan maa-aineksen ottamiselle ja maa-aineksen murskaamiselle Kokemäen kaupungin Paistilan kylän kiinteistöllä Kangasmaa RN:o 4:19. Päätös annetaan ja siitä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus Ko­kemäen kaupungin verkkosivulla. Kuulutuksen julkaisupäivä ja päätöksen antopäivä on 24.5.2023. Päätös katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Kokemäen kaupungin verkkosivulla 24.5.2023 – 30.6.2023. Päätös on luettavissa verkkosivun kohdassa esityslistat ja pöytäkirjat. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhakuun. Valitusaika päättyy 30.6.2023.