Eduskuntavaalit 2023

​Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.–28.3.2023 ja ulkomailla 22.–25.3.2023.

Ennakkoäänestys:

Kokemäen ennakkoäänestys-paikkoina toimivat

1. Kokemäen kaupunginkirjasto, Haapionkatu 13
ke 22.3.2023 – pe 24.3.2023 klo 9–18
la 25.3.2023 – su 26.3.2023 klo 10–15
ma 27.3.2023 – ti 28.3.2023 klo 9–18

2. Kauvatsan paloasema, Yttiläntie 277
to 23.3.2023 klo 12–17

Kotiäänestys:

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia
on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan
Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen
kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen
oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta
annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen halukkuudesta on ilmoitettava kirjallisesti tai puhelimitse
keskusvaalilautakunnalle viimeistään ti 21.3.2023 klo 16: os. PL 27, 32801
Kokemäki, leena.kopio@kokemaki.fi, puh. 040 488 6104. Ilmoituksen voi
äänestäjän puolesta tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Äänestysalueet ja -paikat:

Kokemäellä äänestysalueiden äänestyspaikat varsinaisena äänestyspäivänä sunnuntaina 2.4.2023 ovat seuraavat:

Äänestysalue                                     Äänestyspaikka                                          Osoite
001                                                 Tulkkila ja Kakkulainen                           Koulukeskus Haapionkatu 13
002                                                 Peipohja Sataedu Kokemäki                  Suoratie 1
003                                                 Kauvatsa Kauvatsan paloasema            Yttiläntie 277
004                                                 Riste Risten koulu                                    Risteentie 408

Äänestysaika vaalipäivänä on klo 9.00 – 20.00.