Kokemäen kaupunki on 15.3.2023 saapuneella hakemuk­sella pannut vireille ympäristölupa-asian kaupungin vanhan, 2000-luvun alussa suljetun kaatopaikan kiinteistöillä Yrjälä 271-455-2-149, Kaatopaikka 271-455-1-148, Kaavakilkku 271-455-1-164, Kaatolisä 271-455-2-159 ja Lisäkaatopaikka 271-425-2-190. Vanhan kaatopaikan osoite on Linjatie 138, 32800 Kokemäki.

Kuulutus

Sijaintikartta