Soraliike Pelkonen Oy on Kokemäen ympäristönsuojeluun toimittamallaan hakemuksella pan­nut vireille maa-aineslupa-asian maa-aineksen ottamista varten ja ympäristölu­pa-asian maa-aineksen louhimista ja murskaamista varten, Kokemäen kau­pungis­sa Pirkkinäisen kylän kiinteistöllä Metsä-Yski RN:o 1:30.

Kuulutus

Sijaintikartta