Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9–20.

Äänestysalueet ja –paikat

Kokemäellä äänestysalueiden äänestyspaikat varsinaisena äänestyspäivänä ovat seuraavat:

Äänestysalue                                Äänestyspaikka                           Osoite          

001 Tulkkila ja Kakkulainen            Koulukeskus                                 Haapionkatu 13
002 Peipohja                                  Sataedu Kokemäki                        Suoratie 1
003 Kauvatsa                                 Kauvatsan paloasema                  Yttiläntie 277
004 Riste                                        Risten koulu                                  Risteentie 408

Äänestysaika vaalipäivänä on klo 9.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys eduskuntavaaleissa järjestetään 22. –28.3.2023. Kokemäen ennakkoäänestyspaikkoina toimivat

  1. Kokemäen kaupunginkirjasto, Haapionkatu 13
    ke 22.3.2023 – pe 24.3.2023 klo 9–18
    la 25.3.2023 – su 26.3.2023 klo 10–15
    ma 27.3.2023 – ti 28.3.2023 klo 9–18
  2. Kauvatsan paloasema, Yttiläntie 277
    to 23.3.2023 klo 12–17

Kotiäänestys

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen halukkuudesta on ilmoitettava kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, os. PL 27, 32801 KOKEMÄKI, leena.kopio@kokemaki.fi, puh. 040 488 6104 viimeistään ti 21.3.2023 klo 16. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kokemäki 2.3.2023
Keskusvaalilautakunta