Kaupunginhallitus on päätöksellään 13.2.2023 § 42 jatkanut Rautatieasemakaavaa ja asemakaavan muutoshanketta sekä asettanut päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)

nähtäville 23.2. – 24.3.2023 väliseksi ja koko kaavaprosessin ajaksi. Kuulutus OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski, 044 747 5885 tai kari.ylikoski@kokemaki.fi

Kokemäen kaupunginhallitus 16.2.2023