Ylistarontie, tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus on nähtävillä 25.1.2023 – 24.2.2023 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä ja palautteissa tavoitat hankkeen viestinnän sähköpostiosoitteesta tapo.tasoristeykset@vayla.fi.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Mikko Heiskanen, puhelin 029 534 3808, etunimi.sukunimi@vayla.fi.