Kyttäläntie, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma; Kokemäki

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen (yhdessä) alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Kuulutus on nähtävillä 23.11.2022 – 23.12.2022 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Mikko Heiskanen, puhelin 029 354 3808, etunimi.sukunimi@vayla.fi.