Vaasan hallinto-oikeuden päätös 26.10.2022 nro 1156/2022, valitus vesitalousasiassa, maa-ainesten ottaminen Hiitteenharjun, Santamaan ja Järilänvuoren pohjavedenottamoiden kaukosuojavyöhykkeeltä, Kokemäki.

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 26.10.2022 – 02.12.2022.

Avaa Vaasan hallinto-oikeuden päätös tästä

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 02.12.2022.